Heeft u een klacht of bent u ergens niet tevreden over, dan zal ik mijn best doen om samen met u tot een oplossing te komen. Voelt u zich niet in staat uw klacht met mij te bespreken of komen wij er samen niet uit, dan kunt u kosteloos de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir, expertisecentrum klachtbehandeling, inschakelen.

Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de website van de NVKH klachtenafhandeling.